nagłówek OcuService

AMD - starcze zwyrodnienie plamki - postać wysiękowa

Postać wysiękowa AMD stanowi najgroźniejszą formę schorzenia. Wszystkie zmiany widoczne na dnie oka surowicze uniesienie siatkówki, wysięki, krwotoki są zmianami wtórnymi i związane są ze zwiększoną przepuszczalnością ścian nowopowstających naczyń krwionośnych. Zmiany zaczynają się pogrubieniem błony podstawnej, tzw. błony Brucha, tworzeniem druz - depozytów zbudowanych z produktów przemiany materii i obumarłych fragmentów tkanki. W kolejnym etapie pojawiają się nieprawidłowe naczynia podsiatkówkowe. Dochodzi do uniesienia warstwy barwnikowej siatkówki, pojawiają się krwotoki i wysięki. Te patologiczne naczynia nazywamy neowaskularyzacją podsiatkówkową. Zależnie od obrazu angiograficznego dzieli się je na: klasyczne, ukryte oraz postacie mieszane. Czasami dochodzi do powstania krwotoku wypełniającego cały tylny odcinek gałki ocznej.

© OcuService - Poznań, ul. Kościelna 26/1, tel. 61 82 88 663, faks: 61 84 26 959 aktualizacja: 2016-03-09
oct | witrektomia | leczenie AMD | laseroterapia w okulistyce | angiografia fluoresceinowa