nagłówek OcuService

AMD - starcze zwyrodnienie plamki - wprowadzenie

Zwyrodnienie plamki jest stanem powodującym stałą utratę widzenia i jest w krajach wysoko rozwiniętych główną przyczyną utraty widzenia wśród osób powyżej 55 roku życia. Często nazywa się więc je zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem. W przebiegu dochodzi do uszkodzenia widzenia centralnego, utraty widzenia kontrastowego, pogorszenie widzenia barwnego, znacznego obniżenia ostrości wzroku. Zawsze jednak pozostaje widzenie resztkowe wynikające z zachowania funkcji siatkówki obwodowej.

By zrozumieć istotę zagadnienia należy przybliżyć sobie zasadę działania narządu wzroku. Oko przypomina aparat fotograficzny. Kiedy robimy zdjęcie, układ soczewek w aparacie fotograficznym pozwala na przejście światła i zogniskowanie go na filmie pokrywającym tylną ścianę aparatu.

budowa oka W oku rogówka (1) i soczewka (2) pozwalają na przejście promienia świetlnego i zogniskowanie go na tylnej, światłoczułej ścianie gałki ocznej, jaką stanowi siatkówka (3). Z siatkówki informacja o widzianym obrazie jest przekazywana poprzez nerw wzrokowy (4) do centralnego układu nerwowego. Siatkówka najogólniej dzieli się na swą część centralną obejmującą plamkę oraz część obwodową zajmująca 95% całej siatkówki. Plamka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie tarczy nerwu wzrokowego.

Plamka jest obszarem siatkówki o największej czułości, odpowiedzialnym za widzenie szczegółów, czytanie. Pozostałe, obwodowe fragmenty siatkówki natomiast, odpowiedzialne są za widzenie światła, ruchu, konturów, zarysów przedmiotów, orientację w przestrzeni.

© OcuService - Poznań, ul. Kościelna 26/1, tel. 61 82 88 663, faks: 61 84 26 959 aktualizacja: 2016-03-09
oct | witrektomia | leczenie AMD | laseroterapia w okulistyce | angiografia fluoresceinowa